neyzen emin dede  

kapan!
  1. (14 mart 1883 – 3 şubat 1945)

    neyzen, bestekâr ve hattat. vefâ idâdisi'nden mezun oldu. iki yıl hukuk fakültesi ile süleymaniye medresesi'nde öğrenim gördü. neyzen aziz dede'den ney öğrendi ve galata mevlevîhanesi neyzenleri arasına katıldı. hakkı dededen (ö. 1918) meşkederek neyini ilerletti. aziz dede'nin vefatından sonra hüseyin fahreddin dede'ye devam etti. rauf yekta bey'den hamparsum; şevket gavsî bey'den batı notaları ve nazariyat; galata kudümzenbaşısı raif dede'den âyinler; hopcuzâde ahmed efendi ile hopcuzâde şeyh rıza efendiden miraciye ve ilâhiler; hâfız haşim efendi ile ahmed ırsoy'dan birer âyin öğrendi. lâdinî musikiyi hâfız ishak efendizâde sâdık bey'den ve bolâhenk nuri bey'den meşketti. galata mevlevihanesi neyzenbaşısı oldu ve dergâhların kapatıldığı 1925'e kadar bu görevde kaldı. 1934'te çıkan soyadı kanunu'nda 'yazıcı' soyadını seçti. bir süre, ilk konservatuvarımız olan dârülelhan'da ney öğretti. başlıca öğrencileri halil dikmen, halil can, süleyman erguner, dr. emin kılıçkale ve hakkı süha gezgin'dir. musikimizin klasik formlarına ve geleneğe bağlı kalmış ve değişik formlarda birçok eser bestelemiştir. *
    (okeanos 10/12/2010 00:10)


  2. (okeanos 10/12/2010 00:10)

  3. deniz sözlük - 2009-2018

    sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.