lütfi akat  

kapan!

lütfi akat -> ömer lütfi akad

başlığa yönlendiriliyorsunuz..