kalmak  

kapan!
 1. 1. olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek.
  2. zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak.
  3. konaklamak, konmak.
  4. oturmak, yaşamak.
  5. eğleşmek.
  6. hayatını sürdürmek, yaşamak.
  7. varlığını korumak, sürdürmek.
  8. oyalanmak, vakit geçirmek.
  9. sınıf geçmemek.
  10. işlemez, yürümez duruma gelmek.
  11. geriye atılmak, ertelenmek.
  12. bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak.
  13. bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek.
  14. miras olarak geçmek.
  15. yapamamak.
  16. belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak.
  17. yetinmek.
  18. sınırlanmak.
  19. herhangi bir durumu sürdürmek.
  20. yardımcı fiil olmak, herhangi bir durumda bulunmak.
  21. yardımcı fiil kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), -ıp (-ip) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. *
  (okeanos 02/05/2010 23:19)

 2. deniz sözlük - 2009-2018

  sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.