kaderiyye  

kapan!
  1. mabed el-cüheynî ve gaylân el-dımeşkî'nin, insana hiçbir güç ve irade hakkı tanımayan cebriyye mezhebine karşı bir tepki olarak kurmuş oldukları itikadî bir mezhebin adıdır. bu mezhebin temel görüşü, insanın fiillerinde tamamen özgür olması şeklinde özetlenebilir. buna göre kişi, istediğini yapar, hatta rabb'inin murad etmediği şeye bile kadirdir. *
    (yazarim gerisine karismam 30/05/2014 02:10)

  2. deniz sözlük - 2009-2018

    sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.