haşviyye  

kapan!
  1. sözlükte "yastık ve benzeri eşyanın içini dolduran şey, lüzumsuz ve gereksiz söz" anlamına gelen "haşv" kelimesine nispet ekinin ilâvesiyle oluşan haşviyye, genellikle birtakım manasız dinî telakkilere sahip bilgisiz kimseler için kullanılır. bu kavramın ilk kez hicrî ıı. yüzyılın başlarında ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. haşviyye ekolüne mensup olanlar allah'a sıfat nispet etmek hususunda, o'na cisim diyecek kadar ifrata düşmüşlerdir. dinî konularda akıl yürütmeyi reddederek sadece nakle itibar etmişlerdir. ancak bunu yaparken özellikle ülûhiyyet meselesinde nasslar arasında bağlantı kuramayarak teşbih ve tecsîme kadar varan anlayışları benimsemiştir. itikadî, amelî ve ahlâkî konularda hz. peygamber'e atfedilen rivâyetleri kabul ettiklerini iddia etmişlerdir. ancak allah'a nispet edilen yüz, göz, el, ayak gibi uzuvları aynen kabul etmiş ve o'nu cismanî bir varlık olarak düşünmekte bir sakınca görmemişlerdir. öyle anlaşılıyor ki israiliyat'a veya diğer din ve kültürlere dayanan pek çok asılsız rivâyet, haşviyye anlayışının kaynakları arasında yer almıştır. *
    (yazarim gerisine karismam 26/09/2015 13:21)

  2. deniz sözlük - 2009-2019

    sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.