gene kimin ukdelerini dolduruyon ha  


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . gene
        . gene aldı bi merak
        . gene bekleriz
        . gene bir açılmamış başlık vakası
        . gene de