atmak  

kapan!
 1. 1. bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.
  2. bir şeyi yere doğru bırakmak.
  3. bir kimsenin ilişiğini kesmek.
  4. koymak.
  5. rastgele bir kenara koymak.
  6. uzatmak.
  7. bir yerden başka bir yere taşımak.
  8. sille, tokat vurmak.
  9. top, tüfek vb. silahları patlatmak.
  10. kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak.
  11. geri bırakmak, ertelemek.
  12. örtmek.
  13. yapılmış kötü bir işi birine yüklemek:
  14. kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak.
  15. istenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak:
  16. kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek:
  17. çıkarmak, dışarıya vermek.
  18. patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak.
  19. yay ve tokmakla ditmek, kabartmak.
  20. çatlamak.
  21. yırtılmak.
  22. yapışık olduğu yerden ayrılmak.
  23. klp, nabız vurmak, çarpmak.
  24. sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak.
  25. yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak.
  26. değerini eksiltmek.
  27. göndermek, yollamak.
  28. terk etmek.
  29. argo götürmek.
  30. argo söylemek.
  31. argo yalan veya abartmalı söz söylemek.
  32. argo bilmeden, kestirerek söylemek.
  33. teklifsiz konuşmada içki içmek. *
  (okeanos 03/11/2009 09:42 ~ 06/02/2010 19:48)
 2. (bkz: atıp tutmak)
  (rastgele 03/11/2009 09:43)
 3. (okeanos 03/11/2009 09:43)
 4. (bkz: palavra atmak)
  (klonsuzluk 13/05/2011 06:00 ~ 13/05/2011 06:00)

 5. deniz sözlük - 2009-2019

  sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.