alakası yok elbet. sadece bu daha besili  


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . alak
        . alak suresi
        . alaka
        . alakamış
        . alakart