hicret  

kapan!
 1. göç etmek.
  (fani 27/02/2010 01:04)
 2. terketme.
  (fani 25/03/2010 05:48)
 3. sözlükte "terketmek, ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek" demektir. islâm terminolojisinde hicret kavramı ile hz. muhammed (a.s.) ve arkadaşlarının m. 622 yılında mekke'den medine'ye göç etmeleri kastedilir.
  mekkeli müşriklerin baskılarına dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kâfile halinde habeşistan'a hicret etmişlerdir. kur'ân'da bu kimseler muhacirler olarak anılmış ve allah'ın onların kötülüklerini örteceği (âl-i imrân, 3/195), onlardan razı olduğu, onlar için cennetler hazırladığı (tevbe, 9/100), onların hakîkî mü'minler olduğu (enfâl, 8/74), allah katındaki derecelerinin büyük olduğu (tevbe, 9/20) ve allah'ın rahmetine mazhar olacakları (bakara, 2/218) bildirilmiştir. çünkü muhacirler; îmanları uğruna yurtlarını terk etmişler, allah yolunda eziyetlere uğramışlar, müşriklerle savaşmışlar (âl-i imrân, 3/195), mallarını ve canlarını ortaya koymuşlardır (enfâl, 8/72). allah'a kulluk etmesi için yaratılan (zâriyat, 56/51), ancak bulunduğu bir yerde bu görevini yerine getiremeyen, ibadet edebileceği bir yere de hicret etmeyen böylece nefsine zulmeden insan kur'ân'da kınanmıştır (nisâ, 4/97). "allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek çok yer bulur, bolluk bulur..." (nisâ, 4/100). çünkü "allah'ın arzı geniştir" (zümer, 39/10).
  hicret kavramı, kur'ân'da göç etmenin dışında allah'a eş koşmak ve puta tapmak gibi çirkin davranışlardan (ricz) kaçınmak (müddessir, 74/5) ve bir insanın yanından ayrılmak (meryem, 19/46; nisâ, 4/34) anlamında da kullanılmıştır. hz. peygamber (a.s.), "muhâcir, allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir" (buhârî, îmân, 4-5) sözü ile hicret kavramına mecâzî bir anlam da yüklemiştir. *
  (yazarim gerisine karismam 27/07/2014 04:29)

 4. deniz sözlük - 2009-2018

  sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.