eller birleştirilir ve  


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . elle
        . elle balık avlamak
        . elle balık beslemek
        . elle balık tutmak
        . elle decoration