doğa filozofları  

kapan!
  1. sokrates öncesi filozoflardır. doğa filozofları, güney batı anadolu kıyılarında, ionia'da, kadim yunanistan'da ya da güney italya'da, İ.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda yaşamış Yunan düşünürleridir. gerçeği, tabiat üstü güçler yerine, doğal olguların yardımı ile izâha çalışan ilk beyinler olarak, batı felsefesinin kurucuları sayılırlar.
    (simerenyae 02/06/2011 21:36)
  2. (rastgele 02/06/2011 22:02)

  3. deniz sözlük - 2009-2018

    sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.