belirmek  

kapan!
  1. 1. önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek.
    2. bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak, tebellür etmek.
    3. iyice görünür ve anlaşılır bir durum almak, tebarüz etmek. *
    (1 varmis 1 yokmus 01/10/2016 00:00)

  2. deniz sözlük - 2009-2018

    sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.