ata  

kapan!
 1. atatürk ün kısaltmasıdır ve ayrı bir önem arz etmektedir çünkü gerçekten de türkiyenin atasıdır diyebiliriz.
  (spartacus 25/04/2010 12:40)
 2. havacılık terminolojisinde actual time of arrival yani gerçek varış zamanının kısaltmasıdır.
  (spartacus 25/04/2010 12:41)
 3. 1. baba.
  2. dedelerden ve büyükbabalardan her biri.
  3. kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. *

  (rastgele 25/04/2010 20:06)
 4. erkek adı.
  (bkz: ata türk)
  (okeanos 25/04/2010 20:12)
 5. sözlükte "bağışlama, hîbe, atıyye, ihsan verme ve verilen şey" anlamına gelen atâ, kur'ân'da dört âyette geçmiş ve lütuf, ihsan ve bağış anlamlarında kullanılmıştır (hûd, 11/108; isrâ, 17/20; yâsin, 36/39 ve nebe 78/36). atâ, atıyye (çoğulu atâya) ile eşanlamdadır.

  hz. ömer (r. a.); harac, cizye, ganimet ve ticaret mallarından alınan vergiler (fey) ile zekat gelirlerinden kurduğu divan teşkilatı vasıtasıyla yılda bir defa müslümanlara verdiği paraya atâ/atıyye demiştir. atıyyelerin dağıtımını medine'de bizzat hz. ömer'in kendisi üstlenmiş, diğer bölgelerde ise bu görevi âmillere vermiştir. bölgelerdeki kabileleri iyi tanıyan arif, nakîb ve emin unvanındaki görevliler, atıyyeleri evlere kadar götürüp sahiplerine vermişlerdir.

  daha sonraki devirlerde atıyyeler, halifelerin tercih ettiği belirli kimselere tahsis edilmiştir. meselâ abbasiler döneminde hz. ali ve hz. abbas soyundan gelen bazı aileler ile askerliği meslek edinenlere verilmiştir.

  atâ/atıyye; zengin bir kimsenin, hizmet karşılığı olmadan bir insana verdiği bağış, yardım ve hibe anlamına da gelir. *
  (yazarim gerisine karismam 25/07/2013 00:57)

 6. deniz sözlük - 2009-2018

  sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.