amentü  

kapan!
 1. 1. bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları.
  2. arapça "inandım" anlamına gelen ve islamiyetin temel inançları olan "allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz. *
  (rastgele 30/04/2011 02:11)
 2. (hayatitehlike 30/04/2011 02:17)
 3. ehl-i sünnet inancı açısından mü'minlerin îmân esaslarını ana hatlarıyle ifâde eden özel bir kavramdır. arapça'da "âmene" fiilinin birinci tekil şahsı olup türkçe karşılığı "îmân ettim" demektir. kur'ân'da üç yerde; kişinin îmânını açıklarken kullandığı bir ifâde olarak geçmektedir. şûrâ sûresinde şöyle buyurulmaktadır: "işte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. onların heveslerine uyma ve de ki: ben allâh'ın indirdiği bütün kitaplara inandım..." (şûrâ, 42/15; ayrıca bk. yûnus, 10/90; yâsîn, 36/25).
  "amentü" deyimi ile herkesin inanması gereken îmân esasları şöyle formüle edilmiştir: "allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyi veya kötü her şeyin allah'ın takdiri ile olduğuna îmân ettim. ölümden sonra diriliş gerçektir. allah'tan başka ilâh olmadığına, hz. muhammed'in o'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim." bu îmân esasları kur'ân'ın çeşitli yerlerinde ifadesini bulmuştur (bakara, 2/177, 285; nisâ, 4/136). buhârî ve müslim'de yer alan cibril hadisinde de söz konusu îmân esaslarına, benzer bir şekilde yer verilmiştir (buhârî, imân, 37; müslim, imân, 1).
  islâm'a ait dinî bilgilerin öğretilmesinde geleneksel inanç metni olan "âmentü", itikadla ilgili kaynaklarda da yer almıştır. *
  (yazarim gerisine karismam 19/07/2013 01:47)

 4. deniz sözlük - 2009-2018

  sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.